Wywiad i kontrwywiad w walce o niepodległość

Witold Gadowski – dziennikarz; Piotr Bączek – były szef SKW, doradca Ministra Obrony Narodowej; prof. Andrzej Misiuk – historyk, specjalista w zakresie tajnych służb II RP