Posiedzenie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KKRiT.