Wywiad z pos. Elżbietą Kruk 09/07/2013

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KKRiT.