XI Dziękczynienie w Rodzinie – część artystyczna

0

7.09.2019 r.

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP z Gdyni

Koncert w wykonaniu zespołu „Totus Tuus”

Zespół Tańca Ludowego Swojacy

Chór Con Passione

Koncert organowy

Koncert Jacka Silskiego

Koncert Agnieszki i Wojciecha Sokolnickich

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”