Pielgrzymka to czas spotkania kibiców różnych klubów sportowych w duchowej stolicy Polski, okazywania sobie życzliwości, wspólnej modlitwy oraz upamiętniania bohaterów i wydarzeń historycznych.