Słowem wstępu.

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR

List od Prezydenta RP

Sen. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP

Min. Marian Banaś, prezes PSM-G im. E. Kwiatkowskiego

Rozmowy Niedokończone