Rozpaczliwe wystąpienie senatora Antoniego Motyczki o niszczeniu państwa i draństwie panującym w Polsce