Autorytet niepodważalny!

lech walesa autorytet po