Za ruinę kraju!

http://www.youtube.com/watch?v=PgOiMjoZX10