Gdzie ona jest?


Stanisław Krajski mówi o wolności i gdzie jest ona większa. Podaje konkretne przykłady, jak konkretne kwestie rozwiązane są w poszczególnych państwach i jak one wpływają na wolność obywateli. Przypomina, że w Polsce wolność była fundamentem naszej kultury. Opowiada o zamianie wolności na dobrobyt.