Tomasz Sadlik – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „PRO FUTURIS”