Członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen wraz z władzami Solecznik na Litwie po raz kolejny porządkują groby poległych tam żołnierzy.