Dr Stanisław Krajski opowiada o projektach wprowadzenia czipów wszczepianych ludziom, także w Polsce.


O różnych drogach do wprowadzenia powszechnego czpiowania ludzi i do czego to może doprowadzić. O postępującym ograniczaniu wolności człowieka i zwiększaniu kontroli państw i międzynarodowych koncernów. O doskonałym pretekście do wprowadzania czipów jakim jest obecna sytuacja epidemiczna.