Rozmowy niedokończone, których gośćmi byli: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Ernest Bejda – byłe kierownictwo CBA