Zamiatanie ludzi z Krakowskiego Przedmieścia

Są cztery postulaty:

1. Dymisja tego rządu
2. Trybunał Stanu dla Donalda Tuska
3. Powołanie komisji międzynarodowej
4. Ujawnienie zdjęć satelitarnych z 10.04.2010.

Podobne