Zamierzenia współczesnej masonerii – ks. Henryk Czepułkowski

Wykład wygłoszony w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej: „O Katolickie Państwo Narodu Polskiego”