Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem w Szczecinie, 5.03.2022 r.