W naszym życiu wielokrotnie musimy dokonywać wyborów.


O tej niełatwej sztuce opowiada Tomasz A. Żak.