Zanudzimy Putina na śmierć!

Dobromir Sośnierz i Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r…