Stanisław Michalkiewicz o „narastaniu bałaganu w stosunkach między niebem a ziemią”, czyli – nie tylko o kandydacie na przyszłego, drugiego polskiego papieża Tomaszu Terlikowskim, także o rozłamie we wiadomym Judenracie