Zasiedzenie Sejmu, casting na lidera KOD i walka o pieniądze

Opozycja faktycznie się trochę „zasiedziała” i w sytuacji, kiedy mogła z honorem opuścić Sejm – Jakub Jałowiczor

Podobne