Zbigniew Chlebowski nie potrafiący powtórzyć słów ślubowania przed komisją śledczą.