Zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł dodatkowo wzmocni naszą gospodarkę Od roku 2007, kiedy dysponowano ogromnymi środkami europejskimi, na drogi wydano blisko 100 mld zł.

http://www.youtube.com/watch?v=8pI04fWupN0

Do tej pory, przez tyle lat nie mamy żadnego pełnego ciągu drogowego ani z zachodu na wschód, ani z północy na południe. Wydano – jeszcze raz podkreślę – ponad 100 mld zł i mamy zapaść sektora budowlanego, który te drogi budował. Teraz słyszymy, że zobowiązania Skarbu Państwa, o które najprawdopodobniej firmy wykonawcze będą się procesować, a nawet bez słowa ˝najprawdopodobniej˝, to 10 mld zł. Jednocześnie przychodzi się tutaj z ustawą pozwalającą funduszowi drogowemu na rolowanie długów. Otóż będą emitowali papiery wartościowe, żeby spłacać stare papiery wartościowe. W takim stanie mamy ten dział – drogownictwo

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *