Zbigniew Kuźmiuk miażdży Vincenta Rostowskiego

Zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł dodatkowo wzmocni naszą gospodarkę Od roku 2007, kiedy dysponowano ogromnymi środkami europejskimi, na drogi wydano blisko 100 mld zł.

Do tej pory, przez tyle lat nie mamy żadnego pełnego ciągu drogowego ani z zachodu na wschód, ani z północy na południe. Wydano – jeszcze raz podkreślę – ponad 100 mld zł i mamy zapaść sektora budowlanego, który te drogi budował. Teraz słyszymy, że zobowiązania Skarbu Państwa, o które najprawdopodobniej firmy wykonawcze będą się procesować, a nawet bez słowa ˝najprawdopodobniej˝, to 10 mld zł. Jednocześnie przychodzi się tutaj z ustawą pozwalającą funduszowi drogowemu na rolowanie długów. Otóż będą emitowali papiery wartościowe, żeby spłacać stare papiery wartościowe. W takim stanie mamy ten dział – drogownictwo