„Zbrodnie komunistyczne były pisane również w języku jidysz”

Grzegorz Braun: nie lękajcie się pogróżek ze strony lewicy.


Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu