Zdecydują za nas co jest prawdą!

Jak walczyć z tym zjawiskiem? Jak przekonać miliony ludzi, że ich mózgi poddano propagandzie? Jak funkcjonować w świecie, gdzie pluralizm debaty publicznej jest fikcją?


Robert Majka