Zdemobilizowani Ukraińcy będą chcieli połączyć się ze swoimi rodzinami… w Polsce!

Stanisław Michalkiewicz o bezrefleksyjnej polityce rządowej fundującej Polakom w najbliższej przyszłości potężny problem narodowościowy