Minister Czarnek uchybił zasadom savoir vivre’u odpowiadając redaktor Dobrosz-Oracz pytaniem na pytanie. Ba – ale jakim pytaniem odpowiedział!