Żeby Polska nie była Polską?!

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii nadrzędności prawa polskiego nad unijnym jest oczywisty – już wielokrotnie Trybunał w kolejnych składach nadrzędność tę potwierdzał. Zrobienie tego po raz kolejny to czysta polityka…


Rafał Ziemkiewicz

Podobne

Ostatnio poruszane tematy