„Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci”

0

Poprawka Konfederacji zaorała Sejm i marszałek Witek

Brzmienie poprawki:

19) po art. 41 dodać art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a Pani Minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie.”;

Grzegorz Braun