Zespół d/s Wolności Słowa

Pomysłodawcą powołania zespołu jest poseł Tomasz Kaczmarek. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zespół jedogłośnie wybrał posła Kaczmarka na przewodniczącego.

Podobne