O prawyborach prezydenckich w Konfederacji, noworocznych podatkach, sytuacji w Iranie oraz stosunkach na linii Rosja – Białoruś