Zmieniła się forma Rewolucji Komunistycznej, ale nie jej cele

Ostatnie wybory w Polsce sprawiły, że do Sejmu dostała się lewica.


Trzecia siła polityczna złożona z komunistów, marksistów i homoseksualistów zapowiedziała szeroko pojęte zmiany i prawdziwą rewolucję.
Stanisław Michalkiewicz przypomina, czym jest komunizm i jakie są główne założenia komunistycznej rewolucji?

wSensie.tv

Podobne

Ostatnio poruszane tematy