Znaczenie chrztu dla polskiej tożsamości

Skrót wykładu prof. Andrzeja Nowaka wygłoszonego na konferencji naukowej PAN „Wokół wielkiego jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski” w Poznaniu