Zobacz jak ksiądz ubrał się do kościoła

0

Parafianie w szoku!


Msza Święta jest nudna. Koniec, kropka i zamknięcie tematu. Dla mniej wtajemniczonych to rutyna. Wstajesz, siadasz, klękasz i powtarzasz wyuczone formułki. Dla grupy “zaawansowanej”, to, to samo. Różnica polega na tym, że Ci drudzy wiedzą czemu to robią.
Msza Święta jest nudna…, ale nie jest to jej wada. Jest to zaleta Mszy Świętej.
Sensem Mszy Świętej nie jest dostarczanie rozrywki ku uciesze wiernych. Sensem Mszy Świętej jest utrzymanie uwagi, aktywizacja wiernych, celebracja, demonstracja jedności. Prawdziwym Jej sensem jest SAM JEZUS CHRYSTUS oddający życie na Krzyżu i pozwalający spożywać swoje Ciało i Krew. Msza Święta ma i musi być nudna, bo Jej celem nie jest rozrywka. Kościół i sprawowanie ofiary to nie dyskoteka. Zamiast walczyć z tą nudą może czas najwyższy uświadomić sobie jaki dar i szansa skrywa się za tą nudą.
Pogrzeby też są nudne, ale jakoś nikt na tę nudę nie narzeka i nie chce tańczącego i śpiewającego kapłana…