Debata Piotr Zychowicz, Leszek Żebrowski, Oleg Łatyszonek, Arkadiusz Karbowiak