Leszek Żebrowski – historyk badający dzieje podziemia niepodległościowego w szczególności Narodowych Sił Zbrojnych.