Źródła i konsekwencje odrzucenia ludzkiej natury – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Wykład wygłoszony podczas Sympozjum Rewolucja Genderowa w WSKSiM w Toruniu

Podobne

Ostatnio poruszane tematy