Referaty w Sejmie RP

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Prof. Waldemar Chrostowski – „Dary ziemi i rola edukacji w zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si’”

Poczdamski Instytut Badań Zmian Klimatu, Prof. Ottmar Edenhofer – „Laudato Si’, Paryż i problem klimatu-siedem kroków do encykliki papieskiej”

Instytut Problemów Wodnych, Rosyjska Akademia Nauk, dr Alexander Gelfan – „Zasoby wodne i ich rola w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju świata”

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, Gerhard Kardynał Müller. – „Co oznacza, że Bóg jest stwórcą Świata”

Minister Środowiska RP, Prof. Jan Szyszko – „Zrównoważony rozwój a polityka klimatyczna w świetle istniejących zagrożeń”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *