Rozmowa z historykiem prof. Mieczysławem Rybą, autorem książki „Odkłamać wczoraj i dzisiaj”