Związek Polaków na Białorusi

0

Zwolnienia nauczycieli, którzy chcą uczyć polskie dzieci ojczystego języka a także problemy finansowe to tylko niektóre trudności trapiące białoruską Polonię.