Związek Polaków na Białorusi

Zwolnienia nauczycieli, którzy chcą uczyć polskie dzieci ojczystego języka a także problemy finansowe to tylko niektóre trudności trapiące białoruską Polonię.

Podobne