Żydowskie roszczenia materialne są poważnym zagrożeniem dla państwa polskiego!

Stanisław Michalkiewicz o konsekwencjach żądań organizacji żydowskich o nadaniu im majątku po zamordowanych przez Niemców obywatelach polskich wyznania mojżeszowego

Podobne