28 lutego 2024

Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi

0

W 5. minutach z poezją Stanisław Michalkiewicz przedstawia utwory, których głównym bohaterem jest Józef Stalin.


Czyta wiersz Mariana Hemara „Trzy powody” i odpowiedź Jana Brzechwy, wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Umarł Stalin”, wiersz Wisławy Szymborskiej „Ten dzień”, wiersz Andrzeja Mandaliana o Feliksie Dzierżyńskim, wiersz Antoniego Słonimskiego „Igraszki losu”, wiersz Osipa Mandelsztama oraz wiersz księdza Jana Twardowskiego „Teraz”.