10.04.2011 do WARSZAWY

10 kwietnia należy wywiesić w oknach domów, zakładach pracy i na samochodach flagi ozdobione żałobnym kirem. Kto może, niech tego dnia o ósmej czterdzieści jeden (08:41) włączy sygnał dźwiękowy.

Cześć i Chwała! Cześć Ich Pamięci!

Podobne