Zbrodnie komunistów na Polakach – wykład Tadeusza Płużańskiego

Historyk, dziennikarz i publicysta, autor głośnej książki „Bestie” – Tadeusz Płużański opowiada o zbrodniach komunistów na narodzie polskim. Przytacza m.in. postać popularnego ostatnio socjologa Zygmunta Baumana, niegdyś oficera KBW. Wraz z nim Płużański przedstawia całą plejadę postaci o znanych nazwiskach, a odpowiedzialnych za utrwalanie zbrodniczego systemu. Nie sposób także pominąć wątku żołnierzy wyklętych masowo mordowanych i chowanych w bezimiennej mogile na warszawskiej „łączce”. Choć większość zbrodniarzy doczekała spokojnej starości, niektórych z nich dosięgła sprawiedliwość, o czym również dowiemy się z opowieści red. Płużańskiego.