Po dzieciach do celu!

– Ktoś tych rodziców zmanipulował. Wprowadził do Sejmu i tam zostawił. Inaczej doszliby do konsensusu. – w taki oto sposób Henryka Krzywonos skomentowała dywersję prowadzoną od kilku dni przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Słowa te zostały przyjęte z pełnym poparciem i zrozumieniem przez lud pracujący miast i WSI.

Podobne