Wyobrażają sobie Państwo miejsce na Ziemi, w którym panuje pokój, dostatek, sprawiedliwość, nie ma w nim głodu, przemocy, a wszyscy są sobie równi?

UTOPIA. W tym właśnie kierunku zdaje się podążać projekt ukryty pod hasłem „Agenda 2030”.

Co jeszcze kryje się za celami Agendy 2030?