Boże, coś Polskę – Warszawa 10.04.2011

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!

Podobne