Cywilizacja łacińska według Feliksa Konecznego

Feliks Koneczny bywa nazywany polskim Arystotelesem. To porównanie nieprzypadkowe, bo ten wybitny historyk i filozof położył ogromne zasługi pod rozwój światowej nauki.


Jednym z jego najciekawszych dokonań jest wypracowanie oryginalnej i intrygującej teorii cywilizacji. O szczegółach myśli Konecznego i o tym, czym jest cywilizacja łacińska, mówił prof. Paweł Skrzydlewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *