Odpowiedź na postawione w tytule pytanie jest równie prosta, co oczywista.


Kościół ma być piękny, ponieważ Bóg jest piękny. Kościół jako Ecclesia Dei – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa – powinien tchnąć pięknem nadprzyrodzonym, a jego doczesne ekspozytury: domus Dei – świątynie, w których Pan nasz zechciał być fizycznie obecny – powinny dodatkowo tchnąć pięknem fizycznym – Jerzy Wolak