Artur Dziambor o sytuacji prawnej i podjętych krokach