Wiele instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych i generalnie osób zamożnych otrzymuje obecnie czeki dotacji z Unii Europejskiej, i w pewnym sensie o to chodzi – UE kupiła lojalność wpływowej i elokwentnej kasty ludzi w każdym państwie członkowskim.